Skip to main content

Here’s the list of all the winners who have achieved the Jaisalmer award. We congratulate to your hard work and success!

SR. NO NAME ID NO.
1 SURYA KANT KADAM 2144
2 DILEEP SINGH CHARAN 101
3 GD CHARAN 97
4 LAXMI DARIYA 855
5 PAPPU SINGH 126
6 RAHUL CHAUHAN 87
7 MR SHREE KRISHNA 893
8 MO IMRAN 365
9 BIMLESH PASWAN 2466
10 ISHURAM SAHU 3901
11 GEETARAM SAHU 1528
12 MO RIYAZ 91
13 KAMINDAR KUMAR 2464
14 DEEPAK KUMAR 1090
15 GAUKARAN CHALKI 1069
16 UMEND SAHU 153
17 NAGARJUN 131
18 RAMU SINGH 866
19 SURRENDRA SINGH 332
20 KEDAR NISHAD 157
21 KAMESH BANJARE 148
22 RAJEEV KUMAR 2721
23 DEEPAK KUMAR 4970
24 RAVINDRA KUMAR 1226
25 DEVENDRA KUMAR SAHU 1532
26 UTTAM KUMAR SAHU 7714
27 LAMBODER NEGI 1632
28 PARMESHWAR PIPRALIYA 370
29 MOHMMAD AFJAL AHMAD 1241
30 RAJKUMAR YADAV 5521
31 RAJINDRA SINGH 1734
32 DEEPAK KUMAR 196
33 AHMED GHOSI 238
34 PUNARAM SAHU 1483
35 HANSRAJ SINGHAL 133
36 DESHRAJ 46
37 KAMAL SAINI 95
38 MILAP RAM SAHU 5143
39 AMAR SAHU 8191
40 SHISHPAL SAINI 85
41 DEEPAK KUMAR 55
42 ILIYASH KHAN 408
43 AJAY BAGDOO 1589
44 KAMALJEET 1735

Leave a Reply

3 × four =